PODRÓŻE,  TURCJA

Troja – miasto zdradzone.

Przed nami starożytna Troja – miasto zdradzone. Właściwie to już tylko jej ruiny, które znajdują się obecnie na terenie zachodniej Turcji. Całą swoją sławę Troja zawdzięcza legendzie o zdradzie i koniu trojańskim. Pozostałości miasta zwiedzaliśmy w ramach wycieczki objazdowej po Turcji pt. Orient Extra w biura podróży ITAKA. Zapraszam Cię na spacer!

Wojna trojańska

Dużo jej elementów ma prawdopodobnie charakter legendy, jednak antyczni historycy rzeczywiście potwierdzają dziesięcioletnie oblężenie Troi przez Greków, jakie miało miejsce w XIII – XII wieku p.n.e. Opisał to wydarzenie żyjący w VIII wieku p.n.e. Homer, będący greckim, wędrownym pisarzem i śpiewakiem w swoim dziele pt. „Iliada”. Zauważ, że Homer pisał „Iliadę” 400 lat po wojnie trojańskiej, można sobie zatem wyobrazić, że wydarzenia historyczne przekazywane z pokolenia na pokolenie miały bardziej charakter legend niż faktów. Wiemy jednak, że podłożem konfliktu było porwanie pięknej Heleny – żony Menealosa – króla Sparty, przez Parysa, trojańskiego księcia i syna króla Priama. Zdradzony Menelaos z pomocą swojego brata Agamemnona postanowił odzyskać żonę i ruszył na Troję!

Koń trojański

Koń trojański

Najeźdźcy podarowali obrońcom miasta wielkiego konia z drewna, jednocześnie pozorując odstąpienie od oblężenia. Konia wykonano z drewna jodłowego, które było drewnem poświęconym bogom. Obrońcy miasta wciągnęli więc konia za mury. Pod osłoną nocy ukryci wewnątrz konia Grecy otworzyli bramy miasta wojownikom i wpuścili najeźdźców. To wydarzenie Homer opisał z kolei w swojej „Odysei”.

Obecny koń trojański, stojący na placu przy wejściu został zbudowany w 1947 roku. Niestety nie można już wejść do jego wnętrza. Koń trojański rozpalił wyobraźnię ludzi i stał się synonimem zgubnego, zdradliwego podarunku do tego stopnia, że nawet szkodliwe oprogramowanie komputerowe nazwano trojanem. 🙂

Koń trojański z filmu pt. Troja

Na potrzeby filmu pt.„Troja”, w reżyserii Wolfganga Petersena, nakręconego w 2004 roku, wybudowano kolejną makietę konia trojańskiego. Po zakończeniu zdjęć przekazano ją tureckiemu miastu Çanakkale, niedaleko Troi. Makietę ustawiono w centrum miasta i stanowi ona obecnie największą jego atrakcję.

Pamiątki z okolic Troi

Koń trojański, to również najbardziej popularna i rozpoznawalna pamiątka z Troi. Drewniane figurki można kupić już podczas postoju przed dojazdem do miasta.

Schemat 9-ciu warstw miasta

Dziewięć warstw miasta

Miasto Troja zbudowano na wzgórzu Hisarlık w prowincji Çanakkale. Obecne stanowisko archeologiczne w bardzo czytelny sposób przedstawia kolejne dziewięć warstw miasta na wzgórzu. Wygląda to trochę tak, jakby na talerzu położyć jeden na drugim dziewięć naleśników, tak o łącznej grubości około 20 metrów. 🙂 Warstwy są ponumerowane i widać wyraźnie, jak budowano kolejne z nich.

Kolejne warstwy miasta

Są one bardzo dobrze oznaczone odmiennymi kolorami, a przy każdym ważniejszym elemencie ruin znajdują się czytelne tablice, pokazujące z którego okresu pochodzi dany obiekt. To bardzo ułatwia i obrazuje to „przenoszenie się” w czasie podczas zwiedzania. Na miejscu w niewielkiej świetlicy można obejrzeć poglądowy film, jak powstawało kolejne miasto. Najstarsza jego część powstała około 3000 lat p.n.e. i jest oznaczona jako Troja I. Troja z czasów wojny trojańskiej opisywana przez Homera, to prawdopodobnie schyłek Troi VI i początek Troi VII. Ostatnie, najnowsze miasto, czyli Troję IX wybudował cesarz rzymski Oktawian August w I wieku n.e. Miasto było zamieszkałe jeszcze przez 300 lat po czym, już w czasach bizantyjskich, nastąpił jego upadek.

Schemat warstw miasta Troja

3500 lat historii

Troja była zamieszkana od około 3000 lat p.n.e. do około 500 roku n.e., a więc przez 3500 lat!Chodzimy po ruinach miasta i co kilka kroków, lub co kilka schodków, przenosimy się w czasie o kilkaset lat! Widać to wyraźnie w sposobie budowy, czy użytych materiałach. Troja nie był dużym miastem, sądząc po wielkości ruin i wielkości samego wzgórza, na którym powstała. Było to raczej prowincjonalne miasteczko w cieniu takiego giganta, jakim był nieopodal starożytny Pergamon.

Mury cytadeli

Mijamy mury cytadeli miasta Troja II zbudowane z cegły około 2500 lat p.n.e. Pozostałości murów są obecnie zadaszone, żeby nie rozmywała ich woda.

Troja II – wjazd do miasta

Z tego okresu pochodzi też dobrze zachowana droga wjazdowa do miasta.

Ornamenty ruin świątyni Ateny

Dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej możemy zobaczyć elementy ruin wspaniałej świątyni na cześć bogini Ateny. Misternie wykute w kamieniu przez Greków ozdoby na przełomie III i II wieku p.n.e., a więc ponad 2200 lat później, niż mury cytadeli! To Troja VIII.

Ruiny budynków świątynnych

Także z tego okresu pochodzi tzw. sanktuarium, czyli budynki świątynne, w których oddawano cześć bogom.

Mury obronne

Najlepiej zachowane obiekty spośród ruin Troi, to mury obronne, pochodzące praktycznie z każdego okresu.

Ruiny pałacu

Dobrze zachowaną budowlą jest ściana pałacu z czasów Troi VI, a więc z czasów XVII – XIII wieku p.n.e.

Brama południowa

Z tego samego okresu pochodzi też elegancka ulica wjazdowa do miasta, połączona z tak zwaną bramą południową.

Czasy rzymskie

Oczywiście, jak to zwykle bywa w tego rodzaju obiektach najlepiej zachowały się elementy najmłodsze, czyli Troja IX, wybudowana już w czasach rzymskich. Jak już wspomniałem wybudował ją cesarz Oktawian August w I wieku n.e.

Rzymski odeon

W rzymskim mieście nie mogło oczywiście zabraknąć odeonu, wybudowanego w II wieku n.e. przez cesarza Hadriana. Odeon podobnie jak w Efezie pełnił rolę miejsca spotkań, czy obrad rady miasta. Czytano tu także literaturę i wystawiano sztuki teatralne. Mógł pomieścić około 2000 widzów.

Troja rozpala wyobraźnię, a dla miłośników archeologii i historii sztuki stanowi wręcz nieoceniony materiał poznawczy. Większość artefaktów, pochodzących z wykopalisk zgromadzono w otwartym w 2018 roku Muzeum Troi, które znajduje się tuż obok ruin miasta. Niestety z braku czasu nie zwiedza się go – to duża strata, na pewno do nadrobienia w przyszłości. 🙂

Napisz proszę w komentarzach. Podobała Ci się Troja – miasto zdradzone?

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *